niedziela, 11 maja 2014

Geneza Mistrzostw Świata - cykl THIS IS BRAZIL

Pierwszy, prawdziwy post z nowego cyklu będzie o genezie powstania pierwszego Mundialu. Jak do tego doszło? A ważniejsze kto to wszystko zapoczątkował.Na te i inne frustrujące pytania znajdziecie odpowiedź właśnie tutaj. Uprzedzam od razu, że trochę informacji będzie, ale bez historii się nie obejdzie. Musi być i tyle...
No to do dzieła...

Wszystko zaczęło się w Wielkiej Brytanii, a dokładnie w Anglii. Datą przełomową dla współczesnej piłki był dzień 24 października 1857r. to właśnie w tym dniu powstał pierwszy zespół piłkarski noszący nazwę Sheffield Club( klub istnieje do dziś ). Z roku na rok drużyn piłkarskich przybywało. Każdy ustalał swoje wewnętrzne reguły. Postanowiono, więc stworzyć organizację, który stworzy podstawowe reguły gry oraz zrzeszy wszystkie drużyny. W 1863r. powołano pierwszy na świecie związek piłki nożnej, który nazywał się The Football Association ( FA) - w dosłownym tłumaczeniu Angielski Związek Piłki Nożnej. Dziesięć lat później powstał kolejny związek, tym razem w Szkocji. Trzeci z kolei został uchwalony w Walii, a czwarty w Irlandii. Na przełomie XIX i XX wieku, całą Europę ogarnęła piłka nożna. Co roku przybywały nowe związki, a kibiców nieustannie rosło. Wtedy podjęto, aby rozgrywać mecze międzynarodowe. Pierwsze takie spotkanie odbyło się nie gdzie indziej, a w ojczyźnie piłki nożnej czyli Wielkiej Brytanii. Mecz rozegrano w 1872r. w Glasgow ( Szkocja). Następnie znowu zostały wprowadzone nowe reguły oraz zmiany. Powstał nawet pierwszy turniej międzynarodowy, a udział w nim wzięły wszystkie państwa UK. Popularność futbolu tak szybko wzrosła, że pojawił się nawet na letniej olimpiadzie w Paryżu jako dyscyplina nieoficjalna. Cztery lata później również jako dyscyplina "swobodna", ale było to już ostatni raz.
Podobnie jak powstawanie klubów wymusiło powołanie organizacji zrzeszającej te kluby, tak teraz powstawanie krajowych związków wymusiło stworzenie nadrzędnego zrzeszenia, który by je ksupiał i kontrolował międzynarodowe mecze. W 1904r. została powołana Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej ( w skrócie FIFA).Kilka dni później wybrano przewodniczącego organizacji. Został nim Francuz Robert Guerin. Pierwszymi członkami FIFA stały się kraje założycielskie czyli Francja, Belgia, Holandia, Szwecja, Dania oraz Hiszpania. Następnie przyłączyły się do nich federacje z Anglii, Niemiec, Węgier, Włoch, Austrii, Szkocji, Walii oraz Irlandii. W 1906 Hirschmann( zastępca ) wystąpił z propozycją zorganizowania w Szwajcarii pierwszego turnieju międzynarodowego. Niestety, żadna federacja z 15 krajów nie była do końca przekonana i odmówiła rozegrania imprezy w kraju alpejskim. Jednym z przyczyn były kłopoty finansowe oraz problemy we własnym państwie. Przez poważne konflikty, Guerin podał się do dymisji, a jego zastępcą okazał się Schneider( były wiceprzewodniczący). Szybko został jednak zmieniony na Woolfalla, który zrobił małą rewolucją. Przede wszystkim ustanowił piłkę nożną jako dyscyplinę oficjalną na olimpiadzie ( tzn będą przyznawane m.in medale oraz nagrody). Chciał również zorganizować turniej międzynarodowy. Do 1909r. w skład FIFY wchodziły tylko kraje europejskie. Potem zaczęły wstępować państwa z całego świata. Pierwszą federacją okazała się ta z RPA, później m.in z Argentyny, Chile, Kanady czy USA.
      Gdy wybuchła pierwsza wojna światowa, świat futbolu nie co ucichł, a gdyby nie działania Holendra Hirschmanna nikt by już o piłce  więcej nie usłyszał. Przez cały okres wojny wypełniał swoje obowiązki. Ciekawostką może być fakt, że  z własnej pensji utrzymywał sekretariat. Jeszcze, w tym samym roku 1914 na Kongresie w Christianie FIFA zgodziła się uznać turniej olimpijski za "MŚ dla amatorów" oraz zgodziła się zorganizować zasady na trzy kolejne olimpiady ( 1920,24 i 28).
Dzięki licznym zainteresowaniom na olimpiadzie FIFA postanowiła zorganizować własne Mistrzostwa Świata, w których udział może wziąć każdy członek tej federacji. Oficjalna decyzja zapadła na 17-stym Kongresie w Amsterdamie. Ustalono na nim najważniejsze reguły. Jak np, że turniej będzie odbywał się co cztery lata, w latach parzystych między olimpiadami letnimi. Od razu każde państwo chciało być pierwszy gospodarzem. Swoje kandydatury zgłosiły: Urugwaj, Holandia, Hiszpania, Szwecja, Węgry, Włochy. Wybrano kraj z Ameryki Południowej z dwóch przyczyn. Pierwsza to sukcesy piłkarskie( pierwsze miejsce na olimpiadach w 1924 i 1928r.) Drugi - setna rocznica odzyskania przez Urugwaj niepodległości przypadająca właśnie w 1930r. Zebrano Kongres w Barcelonie i postanowiono...
Jak się później okazało nie był to dobry pomysł. Przede wszystkim kryzys gospodarczy po I wojnie światowej, a po drugie wysokie koszty transportu na inny kontynent. Na początku nawet nikt nie zadeklarował udziału na pierwszym Mundialu.
Na kolejnym Kongresie obradującym w Budapeszcie ( odbytym się od razu po zakończeniu MŚ) FIFA podziękowała Urugwajowi za przygotowanie, ale również mocno skrytykowała federacje europejskie za nie przystąpienie do pierwszych, tak ważnych dla FIFY rozgrywek.

Myślę, że udało mi się przekazać wiedzę jak to w ogóle się zaczęło i jak doszło do pierwszych Mistrzostw Świata. Myślę, że te informacje po części przydarzą wam się podczas tegorocznej imprezy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz